SUNDISK s.r.o. – Rodinná firma zaměřující se na produkci a firemní eventy, teambuilding, outdoorové programy, pořádá nejrůznější sportovní i kulturní akce pro dospělé i pro děti, organizuje konference i workshopy, poskytuje cateringové služby. A také provozuje tuto hvězdárnu…

Žlutá ponorka – Volnočasové středisko Žlutá ponorka Turnov organizuje více než 50 zájmových kroužků a kurzů nejrůznějšího zaměření, které pravidelně navštěvuje přes 700 lidí. Spadá pod ní i náš astronomický kroužek.

Česká astronomická společnost – Ddobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti s tradicí od roku 1917. Klub astronomů Liberecka je pobočkou ČAS.

iQLANDIA – Posláním obecně prospěšné společnosti IQLANDIA je popularizovat přírodovědné a technické obory s využitím principů neformálního vzdělávání a badatelského přístupu, zpřístupňovat vědu a výzkum školám i široké veřejnosti. Spolupracujeme hlavně s planetáriem.

SUPRA Praha – Nejlepší prodejce astronomické techniky u nás, mecenáš a podporovatel mnoha hvězdných aktivit.