Astronomický kroužek má při turnovské hvězdárně dlouhou tradici. Léta jej vedl Vladimír Kafka, profesor místního gymnázia, za což mu patří veliký dík. V posledních letech převzal práci s mládeží Klub astronomů Liberecka, kde se jí věnuje hlavně Martin Gembec.

Kroužek má slušnou členskou základnu širšího věkového rozpětí, pravidelně se schází v budově turnovského gymnázia, na hvězdárně i v libereckém iQPLANETÁRIU. Mnozí členové s námi jezdí za zajímavými úkazy, pozorují  samostatně, podílí se na pořadech pro veřejnost (např. technické zajištění online přenosů) a zdárně fotografují oblohu.

Pokud Vás astronomie zajímá a chtěli byste se mezi nás přijít podívat, pak stačí kontaktovat Martina telefonicky nebo mailem:
(+420) 601 569 826
martin.gembec(at)gmail.com

 

Martin vysvětluje princip kvadrantu.

Pozorování jasných hvězd na denní obloze.

Ve sluneční chromosféře je stále něco zajímavého k vidění.

Schůzka kroužku na hvězdárně i s malým občerstvením.