Provoz hvězdárny není nijak dotován, veškeré finanční prostředky získané ze vstupného jsou použity na úhradu cen energií a drobné opravy objektu a vybavení. Program zajišťují členové Klubu astronomů Liberecka ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

První neděle v měsíci (14.00-16.00 hod.)
pozorování Slunce (za jasného počasí), pořad o zajímavostech na obloze
vstup zdarma

Program pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ – maximální kapacita 30 osob):
žák/student – 40 Kč (pedagogický doprovod zdarma)
přednáška s pozorováním mimo hvězdárnu (školy v přírodě, adaptační kurzy, letní tábory…) – od 1 000 Kč

Večerní pozorování na hvězdárně a mimořádné úkazy
vstupné dobrovolné – kasička v posluchárně

Výlet za tmou – pozorování na Jizerce s 20″ dalekohledem
pro skupinu do 5 osob – 2 000 Kč
(doprava po vlastní ose)

Účast na Vašem eventu
individuální kalkulace na dotaz