Hvězdárna byla budována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za podpory RNDr. Ivana Šolce, CSc. (jehož pamětní deska se nachází u vstupu do objektu). Díky srpnovým událostem roku 1968 se však její dokončení značně opozdilo. Slavnostně byla otevřena až 2. května 1974. V letech 1976-1986 byl objekt v nájmu Astronomického ústavu ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách sídlilo pracoviště Optické vývojové dílny. Poté sporadicky využíval hvězdárnu astronomický kroužek při turnovském gymnáziu a objekt pomalu chátral.

Město Turnov sice společně s německým partnerem připravilo projekt na kompletní přestavbu budovy observatoře na centrum přírodních věd, ale žádost o grant z EU nebyla úspěšná. V létě 2013 se dohodla společnost SUNDISK s vedením města Turnova na pronájmu, částečné rekonstrukci a následném provozování objektu k jeho původnímu účelu. Dnes je v přízemí hlavní budovy malý přednáškový sál pro cca 30 návštěvníků, sociální zařízení a tři malé místnosti jako zázemí. V patře je kopule o průměru šest metrů, z níž vedou dveře na pozorovací terasu. Přilehlé stavební buňky fungují částečně jako sklad a malé muzeum historické výpočetní techniky. Hvězdárna slouží hlavně popularizaci astronomie – nabízí programy a pozorování pro školy i pro veřejnost. Činnost jediné veřejnosti přístupné hvězdárny v Libereckém kraji zajišťují členové Klubu astronomů Liberecka – pobočky České astronomické společnosti ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu (hvězdárna nemá žádného stálého placeného zaměstnance a tomu musí být přizpůsoben i její provoz). V případě zajímavých úkazů, jako jsou např. zatmění Měsíce či Slunce bývá návštěvnost i v řádu stovek osob.

 

Počátky výstavby – rok 1964.

Montáž kopule.

Hvězdárna před dokončením – jaro 1968.

Vizualizace nerealizované rekonstrukce.

Odhalení pamětní desky dr. Šolce.